Hayatı

1948 Sivas - Zara - Tuzlagözü doğumlu. İlkokulunu köyde, orta ve liseyi Sivas ve Erzurum İ.H. Lisesinde okumuştur. 1974 Konya Yüksek İslam Enstitüsü mezunudur.

Eserleri

Aile Mektebi Müslümana Mesajlar Namaz O Diyarın Sakinleri Allah'tan Vahiy Kullardan İbadet Dedi Dedim...

Sohbetleri

Aile Mektebi ve Nesillerin Eğitimi Sohbetleri

Makaleler

Müslüman rastgele yaşayamaz

  Müslüman bir insanın rastgele bir hayatı ve hayat tarzı olamaz. Onun hayatının manası, maksadı ve hedefi vardır. Kendisini yaratan Rabbi ile olan iletişimi, irtibatı, belli zaman ve belli mekânlarla kayıtlı değildir. Müslüman şahsiyet her zaman ve mekânda Allah ile irtibat ve iletişim halindedir. Her mümin insan inanır ki, insan ilahi bir denetim altında ve şahitli bir hayat

Devamı İçin Tıklayınız

Kur’an-insan irtibatı

  Yüce Rabbimiz ile insan arasında vahiy ve ibadet dengesi kurulmuştur. Allah’tan vahiy, kuldan ibadet dengesi kurulunca, insanın hayat tarzı, İslam dini olmaktadır. Ne zamanki Allah-insan arasında bu irtibat, ilişki bozulursa Allah peygamber görevlendirerek kopukluğu gidermeye çalışmaktadır. İnsan, Kur’an ilişki ve ünsiyetini bu manada ele almayı münasip gördük. Konuy

Devamı İçin Tıklayınız

Müslüman şahsiyet Allah’a aittir

  Müslüman, Allah’a olan aidiyetini ispat etmek zorundadır. Bu ispatın yolu da, mensubiyetten geçmektedir. Mensubiyet, sadece sözle yürümeyen, talibinden fedakârlık, vefakârlık ve sabır isteyen bir yolun adıdır. Müntesip, mensubiyet serüveninde bir kötülükten iyiliğe geçiş yapacağı her an, Rasulûllah (sav)’in Mekke’den Medine’

Devamı İçin Tıklayınız