HAYATI

1948 Sivas - Zara - Tuzlagözü doğumlu. İlkokulunu köyde, orta ve liseyi Sivas ve Erzurum İ.H. Lisesinde okumuştur. 1974 Konya Yüksek İslam Enstitüsü mezunudur.

Git...

ESERLERİ

Aile Mektebi Müslümana Mesajlar Namaz O Diyarın Sakinleri Allah'tan Vahiy Kullardan İbadet Dedi Dedim...

Git...

SOHBETLERİ

Aile Mektebi ve Nesillerin Eğitimi Sohbetleri


Git...

Makaleler

Makale

1438 Ramazan’ın Anısına

  İbadetlerimizde ihlâs, samimiyet, huşû ve hudû; her zaman o ibadetin kabulü için olmazsa olmazıdır. Ramazan mektebinde, bu iç dinamikler doruk noktaya ulaşmalıydı. Kur’an okumalarımız, teravih namazlarımız, yasak savma kabilinden çıkarak “gerçek ibadet” boyutu kazanmalıydı. “Âdet” olmaktan çıkıp “ibadete” dönüşmeliydi.

Makale

KUR’ AN VE MÜSLÜMAN

“Kur’an’ın manası, kalbine yeniden nazil olmuyorsa, ne Razi’nin tefsiri, ne de Zemahşeri’nin Keşşaf’ı senin derdine çare bulamaz.” (Mecmuu fetva, 8) Kıymetli okuyucularımız:  Mesajımızın ilk cümlesinin bir daha ve dikkatlice okumanızı önemle istirham ediyorum.  Kur’an-ı Kerim Arapça olarak tüm insan

Makale

İki Mahvedici KİBİR ve RİYÂ

Bedenimizi hasta eden zararlı mikroplar gibi manevî dünyamıza da zarar veren manevî mikroplar vardır. Bu manevî mikropların başında kibir ve riya gelir. Bunların her biri amellerimizi boşa götürmesinin yanında imanımızı dahi tehlikeye sokabilecek duruma gelebilir. Bu nedenle kendimizi bu mikroplara karşı sürekli koruma altında bulundurmalıyız. Kibir, büyü

Makale

İktisadi güç ve önemi

Mal, İslam’da Allah’ın, komünizmde ferdin, sosyalizmde ise devletindir. Yeryüzünde, mal, benim diyenlerle, mal, Allah’ındır diyenler arasında sürekli bir savaş vardır. İslam inancında, yeryüzü geniş bir sofradır, insanlar ise Alla