HAYATI

1948 Sivas - Zara - Tuzlagözü doğumlu. İlkokulunu köyde, orta ve liseyi Sivas ve Erzurum İ.H. Lisesinde okumuştur. 1974 Konya Yüksek İslam Enstitüsü mezunudur.

Git...

ESERLERİ

Aile Mektebi Müslümana Mesajlar Namaz O Diyarın Sakinleri Allah'tan Vahiy Kullardan İbadet Dedi Dedim...

Git...

SOHBETLERİ

Aile Mektebi ve Nesillerin Eğitimi Sohbetleri


Git...

Makaleler

Makale

Kurban ve Bayram

İnsanlıkla yaşıt belki de insanın yeryüzündeki ilk ibadeti olan kurban ibadetimizi yerine getiriyoruz. İbadetlerimizi yerine getirmek için birçok maddi hazırlıklar yapıyoruz. Bu hazırlıklarımız kadar yapacağımız manevi hazırlıklar da önemlidir. Yaptığımız bütün ibadetlere anlam katan da olayın manevi, şuur boyutudur. Şuur boyutu ihmal edilen, manevi hazırlığı yapılmayan i

Makale

Emin Peygambere Güvenilir Ümmet Yetiştirmeliyiz

Güvenilir insan yetiştirmek, cihan devletleri tesis etmenin ilk adımı, her şeyiyle tam bir dünya kurmanın bir başka adıdır. Zira güvenilir insan, kâinat ağacının hem tohumu, hem meyvesi hükmündedir. İşte bu insan, yeryüzüne belli bir gaye için gönderilmiş olup, temel mesuliyeti, kendisini Yaratan’ın kanunlarına uygun bir hayat inşa etmektir. Elbette bu

Makale

Milletler ve Medeniyetler

  Rabbimizin katından Müslüman kullara gönderilen Kur’an, inananların fıtratına ve yaratılışına uygun olan bir hayat tarzıdır. Diğer bir adıyla “İlahi bir iptir, urgandır, halattır.” Bunun zıddı olan yani insanın fıtratına ve yaratılışına aykırı olan, uyum sağlamayan bir başka hayat tarzı, toplumun felaketlere duçar olmasına sebep teşkil eder. Fıtratına ve hilkatine aykırı olan bir hayat mo­deli insanlığı korkunç uçuru

Makale

Dünyevileşmenin Panzehiri İbadet ve Hilafettir.

  Modern dünyanın Müslümanları günah ve ahlaki kokuşma karşısında duyarsız ve edilgen bir şahsiyet haline geldiler. Yüce Yaratıcının insan için çizdiği sınırların çiğnenmesinin Müslüman şahsiyetler tarafından dahi basite alınması hassasiyetlerimizin kaybolduğunun en büyük delilidir. Haramların aleni reklamı şahsiyetimizde ciddi erozyonlara sebep olmuştur. Şunu unutmayalım ki yaşanma